Gå till vultus.io
Select Language:
Välkommen till VultusApp!
Plattformen för precisionsodling
Våra tjänster:
Avancerade tjänster så du kan spara upp till 30% av gödselmedel och öka avkastningen med 3-5%.
Kväve styrfiler
Systemet analyserar grödornas behov av kväve och skapar styrfiler.
Mullhalter
Patenterade AI-algoritmer bearbetar optiska data som kombineras med dataset för att mäta markens fertilitet.
Planthälsa
Vi använder ett brett spektrum av olika index för att tillhandahålla grödspecifika analyser.
Vultus-eliminera slöseri i lantbruket
Hur fungerar det?
Fördelar:
Bättre övervakning
Övervaka dina fält medan du är hemma. Upptäck avvikelser och fokusera på dessa områden.
Tidig upptäckt
Fjärravkänningsteknologier gör det möjligt att upptäcka förändringar i grödan innan de är synliga för ögat.
Kväve styrfiler
Kontrollera kvävebehovet hos dina grödor och generera styrfiler för din traktor.
Spara på gödselmedel
Spara upp till 30% kvävegödselgödsel.
Öka skörden
Öka kvaliteten och mängden skörd
mellan 3-5%.
Jord fertilitet
Patenterad AI-algoritm för att kontrollera mullhalterna i fältet.
Prova VultusApp idag
Vi vet hur utmanande jordbruket är, särskilt i den nuvarande pandemiska situationen. Du får 150 Ha gratis till slutet av året.
Våra kunder älskar oss